Co to jest biopsja fuzyjna prostaty:

Biopsja fuzyjna  prostaty służy do wykrywania raka prostaty. Wykonuje się ją u pacjentów w celu potwierdzenia lub odrzucenia podejrzenia raka.

Podczas badania pobierane są wycinki z gruczołu prostaty, które przekazuje się do badania histopatologicznego. Leczenie raka prostaty można rozpocząć jedynie na podstawie wyników badania histopatologicznego.

Metoda biopsji fuzyjnej polega na połączeniu obrazu USG w czasie rzeczywistym oraz pozyskanych wcześniej obrazów z rezonansu magnetycznego.

Dzięki temu pozwala niezwykle dokładnie zlokalizować podejrzane miejsca i precyzyjnie wykonać biopsję. Żadne inne badanie nie jest w stanie potwierdzić występowania tego rodzaju nowotworu.

Czym różni się biopsja fuzyjna od standardowej metody:

Niezmiennie od lat, w celu potwierdzenia lub wykluczenia nowotworu gruczołu krokowego wykonywana jest pacjentom standardowa biopsja. Klasyczna metoda posiada jednak wiele ograniczeń (około 70% ognisk raka prostaty jest niewidocznych w badaniu USG), a dokładność tej metody jest niestety niewielka. Często występuje konieczność przeprowadzenia u tego samego pacjenta drugiej, trzeciej, czwartej a nawet piątej biopsji.

Alternatywą dla biopsji standardowej jest  biopsja fuzyjna gruczołu krokowego.

Biopsja fuzyjna prostaty jest odpowiedzią na rekomendacje Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (EAU). Od 2015 zaleca ono przeprowadzanie każdej powtórnej biopsji w oparciu o badanie mpMRI , zaś od 2019 roku – wskazuje zasadność wykonania rezonansu magnetycznego prostaty u pacjentów, u których rozważane jest wykonanie biopsji prostaty.

W jaki sposób wykonuje się biopsję fuzyjną:

Biopsję wykonuje się poprzez nakłucie gruczołu prostaty pod kontrolą USG  i pobranie wycinków do badania histopatologicznego.  Zabieg może zostać wykonany zarówno przez krocze jak i przez odbyt. Procedura odbywa się w znieczuleniu, w związku z tym jest bez bezbolesna dla pacjenta.

Podczas zabiegu lekarz urolog posługuje się obrazami z badania mpMR z zaznaczonymi zmianami na monitorze USG. Obrazy z USG są połączone z obrazami z rezonansu magnetycznego i na tej podstawie lokalizowane jest podejrzane chorobowo miejsce.

Biopsja fuzyjna stercza pod kontrolą rezonansu magnetycznego przypomina system GPS naprowadzając lekarza na chorobowo zmienione miejsce. Zwiększa tym samym wykrywalność raka i ogranicza do minimum konieczność wykonywania ponownych biopsji. Biopsja fuzyjna pozwala w sposób precyzyjny umieścić igłę w wyznaczonym celu, a po histopatologicznym potwierdzeniu rozpoznania rozpocząć bezzwłocznie leczenie.

DWIE MOŻLIWOŚCI WYKONANIA BIOPSJI:

  • ZABIEG PRZEZ ODBYT

Zabieg przez odbyt jest najczęściej stosowaną procedurą, wykonywaną pod kontrolą TRUS (ultarsonografii przezodbytniczej gruczołu krokowego). Z głowicą ultrasonograficzną wprowadzana jest przystawka biopsyjna wraz z igłą, którą pobierane są wycinki do badania wycinki ok. 10-12. Wycinki są oceniane przez histopatologa, który stawia ostateczną diagnozę.

 

  • ZABIEG PRZEZ KROCZE

Jest to zabieg umożliwiający wykorzystanie wiadomości uzyskanych podczas badania metodą rezonansu magnetycznego do precyzyjnego pokierowania igły biopsyjnej w ognisko raka prostaty. Biopsja fuzyjna stercza pod kontrolą rezonansu magnetycznego stanowi innowacyjne rozwiązanie przypominające naprowadzenie igły za pomocą systemu GPS. Takie połączenie  istotnie zwiększa wykrywalność raka prostaty oraz w porównaniu do tradycyjnej biopsji przezodbytniczej – ogranicza do minimum konieczność wykonywania ponownych biopsji. W biopsji przez krocze urolog unika przypadkowości nakłuć, dzięki umieszczeniu igły w ściśle wyznaczonym miejscu.

Dr n.med. Marcin Jarzemski – zabieg biopsji fuzyjnej przez krocze

Jak przygotować się do zabiegu:

  • W dniu zabiegu zaleca się wypicie ok 2,5 litra płynów na dobę. Należy zjeść posiłek 4-6 godzin przed zabiegiem.
  • W dniu biopsji zalecane jest wypróżnienie.
  • Chorzy przyjmujący leki są zobowiązani poinformować o tym lekarza urologa kierującego do biopsji.
  • Przed zabiegiem należy ogolić okolicę krocza oraz zadbać o higienę miejsc intymnych.
  • Do przeprowadzenia zabiegu potrzebne są badania: INR, APTT
  • Na 2 godz. przed zabiegiem należy przyjąć jednorazową dawkę 500 mg ciprofloksacyny.
  • Do zabiegu należy przygotować całą dokumentacją medyczną (wyniki PSA, dotychczasowe wyniki histopatologiczne z biopsji prostaty, konsultacje urologiczne, lista przyjmowanych leków).